ट्याग

US

  • भारतीय राजधानीमा श्वास प्रश्वासको समस्या बढ्दो

    फ्रेवुअरी 24, 2015

    अध्ययनले के पता लगाएको छ भने, ४६ माइक्रो ग्रामप्रति घन मिटरमा औषत २ दशमलव ५ पिएम वायु प्रदुषण स्तर भएका भारतीय सहर, युरोपका सहर, (२१ दशमलव ७ माइक्रो ग्रामप्रति घनमिटर), अमेरिकन सहर (९ दशमलव ६ माइक्रो ग्रामप्रति घनमिटर) साथै चाइनिज सहरभन्दा पनि बढी प्रदुषित छन्

  • US turns back the clock on dam-building

    जनवरी 17, 2014

    Dams across the US are being decommissioned and rivers restored to their natural flow. Scientists are learning that tearing down the barriers is just the first step in returning a river to health