Region

Kyrgyztan

  • Photograph of Alcu the elusive leopard at the snow leopard rehabilitation centre, Issyk-Kul [image by: Juhi Chaudhary]

    हिउँ चितुवालाई यसरी बचाइँदै छ

    सेप्टेम्बर 12, 2017

    चोरी सिकारी त छदै छ, भुस्याहा कुकुरहरू पनि हिउँ चितुवाका लागि खतरा साबित भएका छन्। भुस्याहा कुकुर र हिउँ चितुवा कहिले काहीँ एकै ठाउँमा हुन सक्छन् र उस्तै आहार भएको कारण उनीहरूबीच ठूलै झगडा हुने गर्दछ ।