Dhaka water crisis

जिविका

यस क्षेत्रको पानीमा करिब २ अर्ब मानिसहरू आश्रित छन्