The Kali Gandaki dam

उर्जा

हरित अर्थतन्त्र तर्फको सङ्क्रमण