जलवायु

जलवायु

विश्व भरको औसत तापक्रम वृद्धि भन्दा तीन गुणा बढीसम्म तातिरहेको क्षेत्रमा असर तथा अनुकूलन