Monthly Archives: सेप्टेम्बर 29, 2014

  • देशको सबैभन्दा ठूलो बाँध बनाउन भारतको स्वीकृति

    सेप्टेम्बर 29, 2014

    ड्याम बनाउन लागि परेको भारतको राष्ट्रिय जलद्यित उर्जा संस्थानले मन्त्रालयमा पटक–पटक संशोधन प्रस्तावहरु पेश गरेको थियो जसमा ड्याम बनाउँदा नस्ट हुने वन क्षेत्रलाई कम गर्ने तथा ड्यामको उचाई घटाउने कुरा उल्लेख छ